Ποιότητα

Η TSIPALOUMIN – Μεταλλικές Κατασκευές Γεώργιος Τσίπουρας παρέχει:

  • πιστοποιημένη κατασκευή συστημάτων αλουμινίου (πιστοποίηση ALOUMIL για την κατασκευή πορτών, παραθύρων και υαλοπετασμάτων)
  • δυνατότητα ανάληψης δημόσιων κατασκευαστικών έργων (εμπειροτεχνική άδεια)

Από την αρχική προσφορά μέχρι την τελική τοποθέτηση, η TSIPALOUMIN – Μεταλλικές Κατασκευές Γεώργιος Τσίπουρας διακρίνεται από συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Οι εργασίες μας χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα υλικών, ενώ η πολυετής εμπειρία μας εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα κατασκευής και την τεχνική αρτιότητα.

Η TSIPALOUMIN – Μεταλλικές Κατασκευές Γεώργιος Τσίπουρας είναι πιστοποιημένη να κατασκευάζει αρχιτεκτονικά συστήματα ALUMIL, εφαρμόζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές και τις διαδικασίες που έχει θέσει η ALOUMIL (ποιστοποίηση στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας ΕΕ 89/106 για τα δομικά υλικά και των εναρμονισμένων προτύπων ΕΝ 14351-1, ΕΝ 13830 σήμανσης CE για την κατασκευή πορτών, παραθύρων και υαλοπετασμάτων).